இலங்கையின் சரக்கு ஏற்றுமதி வருமானம் அதிகரிப்பு !

இலங்கையின் சரக்கு ஏற்றுமதி வருமானம் வளர்ச்சியடைந்துள்ளதாக ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ கடந்த மே மாதத்தில் அது 16.6% அதிகரித்து 989.7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக பதிவாகியுள்ளது.

எனினும், 2022 மே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இலங்கையின் சரக்கு ஏற்றுமதி 2023 மே மாதத்தில் 5.59% குறைந்துள்ளதாக புதிய தரவுகளிடன் படி சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *