159 வருட பழமையான பாண் கட்டளைச்சட்டத்தை இரத்துச்செய்ய தீர்மானம் !

பாண் விற்பனையை ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் பாண்களுக்கு பழுதடைந்த மாவு கலக்கப்படுவதைத் தடுப்பதற்கு இயலுமாகும் வகையிலான ஏற்பாடுகளை உள்ளடக்கி 1864 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க பாண் கட்டளைச் சட்டம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

2003 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க பாவனையாளர் அலுவல்கள் தொடர்பான அதிகாரசபைச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போது குறித்த கட்டளைச் சட்டத்தின் ஒருசில ஏற்பாடுகளுடன் பிரச்சினைகள் எழுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இருப்பதால்;, குறித்த கட்டளைச் சட்டம் தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லையெனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய, குறித்த கட்டளைச் சட்டத்தை இரத்துச் செய்வதற்காக சட்டமூலமொன்றைத் தயாரிக்குமாறு சட்டவரைஞருக்கு ஆலோசனை வழங்குதற்காக வர்த்தக, வணிக மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *