73.7% இருந்து 64.4% ஆகக் குறைந்த இலங்கை உணவுப் பணவீக்கம்!

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணுக்கு அமைய இவ்வாண்டு டிசம்பர் மாதம் ஒட்டுமொத்த பணவீக்கம் 57.2% ஆக இருந்தது, இது நவம்பர் 2022 இல் 61% ஆக இருந்ததாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை நவம்பர் 2022 இல் 73.7% ஆக இருந்த உணவுப் பணவீக்கம் 2022 டிசம்பரில் 64.4% ஆகக் குறைந்துள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *