கொவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு பொதுமக்கள் பதிவு செய்ய அனுமதிப்பதற்கு இலங்கையில் இணையதளம் !

கொவிட்-19 வைரஸை தடுப்பது பற்றிய தகவல்களை வழங்கவும் தடுப்பூசிக்கு பொதுமக்கள் பதிவு செய்ய அனுமதிப்பதற்குமென ஆரம்ப சுகாதார, தொற்று நோய்கள் கொவிட் கட்டுப்பாட்டு அமைச்சினால் ஓர் இணையத்தளம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

www.statehealth.gov.lk என்ற தளம் பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்கவென வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இணையத்தளம் இன்று(10.02.-2021), சுகாதார அமைச்சின் கேட்போர் கூடத்தில் சுதேச மருத்துவ ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர், கிராமிய மற்றும் ஆயுர் வேத மருத்துவமனைகள் அபிவிருத்தி, சமூக சுகாதார அமைச்சர் சிசிர ஜயக்கொடி, ஔதட உற்பத்தி, விநியோகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜெயசுமான முல்லையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

 

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *