தேசத்தின் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கிலப்புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் !

நீண்ட காலமாக இயங்கி வந்த எம்முடைய தளம் சில காலங்கள் இயங்கு நிலையை இழந்து விட்டது. எனினும் மீண்டும் தன்னுடைய ஊடக பணியை ஆரம்பித்துள்ளது தேசம் நெற்.

மீள ஆரம்பித்த காலம் முதல் எங்களுக்கான ஆதரவுகளை தந்து கொண்டிருக்கும் எம்முடைய வாசகர்கள் அனைவருக்கும் தேசத்தின் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்..!

இந்த வருடம் உங்களுக்கான நல் ஆண்டாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்..!

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *