2020 சுற்றுலா பயணம் செல்ல உலகின் சிறந்த நாடுகள் பட்டியலில் இலங்கைக்கு இரண்டாவது இடம் !

2020 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலா பயணம் செல்ல சிறந்த நாடுகள் பட்டியலில் இலங்கைக்கு இரண்டாவது இடம் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. “கான்டே நாஸ்ட் டிராவலர் ” என்ற சுற்றுலா துறை தொடர்பில் தகவல்களை வௌியிடும் இதழ் இதனை வௌியிட்டுள்ளது. ஒக்டோபர் மாதம் வௌியிடப்பட்ட குறித்த பத்திரிக்கையின் வாசகர்களினால் தெரிவு செய்யப்படும் “ரீடர்ஸ் சாய்ஸ் விருதுகள்” இல் இலங்கைக்கு 93.96 புள்ளிகள் கிடைக்கப்பெற்ற நிலையில் இதில் முதலாவது இடத்தை இத்தாலி 94.05 புள்ளிகளுடன் பெற்றுள்ளது.

இந்நாட்டு கலாசாரம், தேயிலை தோட்டம் மற்றும் காதலர் கடற்கரை ஆகியன குறித்த இதழில் விசேடமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. போர்த்துக்கல், ஜப்பான், கிரீஸ், தாய்லாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகள் வாசகர்களின் விருப்பத்தின் படி முறையே அடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளன.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *