இலங்கையின் புதிய ஆயிரம்ரூபாய் தாளை வெளியிட்டுள்ளது மத்தியவங்கி ! !

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் புதிய ஆயிரம் ரூபாய் நாணயத்தாள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறித்த நாணயத்தாள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவிடம் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பேராசிரியர் W.D லக்ஷ்மன்வினால் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் புதிய 1,000 ரூபாய் தாள் அறிமுகம்! - Today Jaffna  News - Jaffna Breaking News 24x7

விஜேராமவில் அமைந்துள்ள பிரதமரின் உத்தியோகப்பூர்வ வாசஸ்தளத்தில் வைத்து குறித்த நாணயத்தாள் பிரதமரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *