யாழ். சிறைச்சாலையிலிருந்து 24 கைதிகள் இன்று விடுதலை

கைதிகள் தினத்தை முன்னிட்டு யாழ். சிறைச்சாலையில் 24 கைதி கள் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என யாழ். சிறைச்சாலை அத்திய ட்சகர் சந்தன ஏக்கநாயக்கா தெரி வித்தார்.

20 ஆண் கைதிகளும் 4 பெண் கைதிகளும் இன்று விடுதலை செய்யப்படவுள்ளனர்.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *