அரசியலமைப்பு திருத்த யோசனைகளை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க அனுமதி

logo.jpgஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி அரசாங்கம் மேற்கொள்ளவுள்ள அரசியலமைப்பு திருத்தங்களின் முதற்கட்ட திருத்த யோசனைகளை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கான அனுமதியை அமைச்சரவை வழங்கியுள்ளது. அடுத்தமாம் 7ம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் அரசியலமைப்பு திருத்தங்களின் முதற்கட்ட திருத்த யோசனைகள் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *