கல்விக்கென தனியான தொலைக்காட்சி

tv.jpgகல்விக் கெனத் தனியான தொலை க்காட்சி அலைவரிசையொன்றை அரசாங்கம் ஆரம்பிக்கவுள்ளது.

இது தொடர்பில் தகவல், ஊடகத்துறை அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச் சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தார்.

கல்விக்கான தனித் தொலைக் காட்சி அலைவரிசைக்கான தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்க ‘யுனெஸ்கோ’ நிறுவனம் முன்வந்துள்ளதாகவும் கல்வி அமைச்சர் கூறினார்.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *