2023ஆம் ஆண்டு காய்கறி இறக்குமதிக்காக இலங்கை $326.5 மில்லியன் செலவிட்டுள்ளது !

2023 ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரை காய்கறி இறக்குமதிக்காக இலங்கை $326.5 மில்லியன் செலவிட்டுள்ளது – இது 2022ல் இதே காலப்பகுதியில் செலவிடப்பட்ட தொகை $297.2 மில்லியன் ஆகும்.

29 டிசம்பர் 2023 அன்று இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) செய்திக்குறிப்பின்படி, ஜனவரி முதல் நவம்பர் 2023 வரையிலான காய்கறிகளின் இறக்குமதி செலவினம் 326.5 மில்லியன் டொலர்களாகும், நவம்பர் மாதத்திற்கான செலவு 29.3 மில்லியன் டொலர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி முதல் நவம்பர் 2022 வரை, காய்கறிகள் இறக்குமதிக்காக $ 297.2 மில்லியன் செலவிடப்பட்டது. இது உருளைக்கிழங்கு, பூண்டு, வெங்காயம் மற்றும் திராட்சை, ஆப்பிள் மற்றும் ஆரஞ்சு போன்றவற்றுக்காக செலவிடப்பட்டது,” என்று விவசாய அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

CBSL இன் படி, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் 11 மாதங்களில் $ 1,541 மில்லியன் உணவு மற்றும் பானங்கள் (முக்கியமாக தானியங்கள் மற்றும் அரைக்கும் தொழில் பொருட்கள், பால் பொருட்கள், காய்கறிகள், கடல் உணவுகள், சர்க்கரை மற்றும் தின்பண்டங்கள் மற்றும் மசாலாப் பொருட்கள்) இறக்குமதிக்காக செலவிடப்பட்டுள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் 11 மாதங்களில் மொத்தம் 1,478 மில்லியன் டொலர்கள் இதற்காக செலவிடப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை ஜனவரி-நவம்பர் 2023 காலப்பகுதியில் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் ஏற்றுமதி வருவாய் $ 397 மில்லியனாக குறைந்துள்ளது – 2022 இல் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஏற்றுமதி மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் $ 418.8 மில்லியன்களாகும்.

2023 ஆம் ஆண்டில் மீன் மற்றும் மீன் தயாரிப்புகளின் ஏற்றுமதி மூலம் இலங்கை $ 274.8 மில்லியன் ஈட்டியுள்ளது, ஆனால் 2023 ஜனவரி முதல் நவம்பர் வரை கடல் உணவு இறக்குமதிக்காக $71.4 மில்லியன் செலவிட்டுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *