கோர்டன் வெய்ஸ் பதவிக்காலம் முடிந்து இலங்கையில் இருந்து வெளியேறுகிறார்

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கொழும்புக்கான பிரதம பேச்சாளர் கோர்டன் வெய்ஸ் தமது மூன்று வருட பதவிக்காலம் முடிவடைந்த நிலையில், இலங்கையில் இருந்து வெளியேறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *