2022

2022

தேசத்தின் வாசகர்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் – இந்த வருடம் ஆரோக்கியமானதாக அமையட்டும் !

மலர்ந்துள்ள இந்த 2022 புதிய ஆண்டானது அனைவருக்கும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாகவும் – விட்டுக்கொடுப்புடனும் – சக மனிதர்களை புரிந்து கொள்ளும் மனோநிலையை இன்னும் வளர்க்க கூடிய ஆண்டாகவும் – மனிதநேயமும் – ஜீவகாருண்யமும் மேலோங்கி உங்களுடைய கனவுகள் – எதிர்பார்ப்புக்கள் அனைத்தும் நிறைவேறக்கூடிய ஆண்டாக அமைய தேசததின் சார்பாக அனைத்து வாசகர்களுக்கும் புதிய ஆண்டு வாழ்கத்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

கடந்த வருடம் எங்களுடைய தேசத்துக்கு நீங்கள் வழங்கிய அன்பும் ஆதரவும் எங்களை இன்னும் சிறப்பாக இயங்க செய்திருந்தது. இந்த வருடத்திலும் அதே ஆதரவு எதிர்பார்ப்புடன் வருடத்தை ஆரம்பிக்கிறது தேசம்.. !